Actualiteit

Activiteiten september - december 2021

Wegens de corona-epidemie zijn extra muros activiteiten voorlopig opgeschort.

 • Donderdag 16 + vrijdag 17 september: Tweedaagse eerstejaars
 • Dinsdag 21 september: Klassendag Lanklaar
 • Donderdag 23 september: Klassendag Rotem
 • Maandag 11 oktober: Klassendag IMK
 • Woensdag 13 oktober: Pedagogische studiedag
 • Donderdag 21 oktober: Youcadag 5e TSO + 6 JGZ + 6VZ
 • Maandag 25 oktober: Klassenraden (Leerlingen vrij)
 • Dinsdag 26 oktober: Rapporten met oudercontact
 • Maandag 1 - vrijdag 5 november: Herfstvakantie
 • Donderdag 11 november: Wapenstilstand
 • Woensdag 22 december: Klassenraden
 • Donderdag 23 december: Klassenraden + oudercontact
 • Vrijdag 24 december: Oudercontact
 •  
 • Rapport


  Kerstrapport

  Oudercontact:

  Donderdag 23 december 2021: 18u00 - 21u00

  Vrijdag  24 december 2021: 10u00 - 12u00

  Gezien de omstandigheden zal het oudercontact via SS live gebeuren. In uitzonderlijke gevallen wordt u uitgenodigd op school.

  Inschrijven kan via Smartschool na bericht.