Inschrijven

Inschrijvingen schooljaar 2021-2022

Nog vrije plaatsen:

Volzet /maximumcapaciteit bereikt in 1B, 2B, 5VZ
Aantal nog vrije plaatsen voor deze leerjaren: 
1A: 1
3Z&W: 2
4VV: 4
6VZ: 3
7TBZZ: 2

Andere studierichtingen en leerjaren: geen beperking

Nieuwe leerlingen voor het tweede en derde trimester kunnen zich digitaal inschrijven via onderstaande formulieren:

Inschrijvingsformulier 1ste jaar  Inschrijvingsformulier 2de t.e.m. 7de jaar

Na het invullen van het inschrijvingsformulier, print u het document
--->
bijlage inschrijvingsformulier <--- uit en bezorgt u dit aan de school samen met:
- Het origineel getuigschrift (indien het een inschrijving betreft voor het eerste jaar)
- Een kopie van de identiteitskaart (voor-en achterkant)
- Een kopie van het laatste rapport

Of

In uitzonderlijke gevallen kan een inschrijving fysiek. Maak een afspraak via mail: info@instituutmariakoningin.be. De inschrijving zal op school gebeuren op vrijdag 7 januari 2022 van 13u30 - 16u30 onder strikte voorwaarden:
- Maximum 3 personen per inschrijving
- Mondmasker dragen te allen tijde verplicht
- Handen ontsmetten met handgel (wordt voorzien aan de inkom)
- Probeer zo weinig mogelijk aan te raken
- Bij het verlaten van de school ontsmet u opnieuw uw handen

Zorggesprekken gebeuren enkel op afspraak onder bovenvermelde voorwaarden.

Wettelijk bepaald

Inschrijven doe je niet door een telefoontje of mailtje. Er gaat informatie en overleg aan vooraf.

Lees hoe je je kind kan inschrijven.

Intakeformulier

Het intakeformulier kan vooraf gedownload en ingevuld worden. Je kan het meebrengen voor een vlotte afhandeling van de inschrijving.

Download het intakeformulier

Aanwezigheid van ouders

Als je minderjarig bent, kan je niet ingeschreven worden zonder het akkoord van je ouders. Minstens een van de ouders moet aanwezig zijn bij het intake- en inschrijvingsgesprek. Doorgaans ondertekenen beide ouders de akkoordverklaring met het opvoedingsproject en het schoolreglement.

 

 

 

 

 

Vanaf wanneer?

Als je niet behoort tot een van de voorrangscategorieën, kan je na de paasvakantie ingeschreven worden.

Je hoeft echter niet te wachten tot aan de zomer. Een afspraak maken is altijd mogelijk.

 

Toelatingsvereisten

Ouders moeten akkoord gaan met het opvoedingsproject en het schoolregle-ment, op de datum van de effectieve instap moet je ook voldoen aan de overige toelatingsvereisten. Bijvoorbeeld: je kan het vereiste oriënteringsattest voorleggen; of de toelatingsklassenraad heeft een gunstige beslissing genomen. Het wordt je allemaal uitgelegd.

 

Onderwijsbehoeften en zorgcontinuüm.

De school organiseert een leer- en opvoedingsomgeving aangepast aan de voortgang in de ontwikkeling van alle leerlingen. Ze structureert haar leerlingenzorg en werkt daarbij op een systematische, planmatige en transparante wijze samen met het CLB en de ouders.

Voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften doet de school gepaste en redelijke aanpassingen naargelang de noden van de leerling. De specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen en de ondersteuningsbehoeften van het onderwijspersoneel en de ouders staan daarbij centraal.

Download HIER de voornaamste bepalingen over onderwijsbehoeften en zorgmaatregelen.