Schoolreglement

Engagementsverklaring

Het is belangrijk dat je op de hoogte bent van het schoolreglement. De akkoordverklaring ervan is immers niet vrijblijvend. Het houdt vanwege de ouders een engagement in. Je handtekening onder de akkoordverklaring is dan ook een engagementsverklaring.

Lees het schoolreglement van de school.