Schoolreglement

Engagementsverklaring

Het is belangrijk dat je op de hoogte bent van het schoolreglement. De akkoordverklaring ervan is immers niet vrijblijvend. Het houdt vanwege de ouders een engagement in. Je handtekening onder de akkoordverklaring is dan ook een engagementsverklaring.

Lees het schoolreglement van de school.


Onderwijsbehoeften en zorgcontinuüm.

De school organiseert een leer- en opvoedingsomgeving aangepast aan de voortgang in de ontwikkeling van alle leerlingen. Ze structureert haar leerlingenzorg en werkt daarbij op een systematische, planmatige en transparante wijze samen met het CLB en de ouders.

Voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften doet de school gepaste en redelijke aanpassingen naargelang de noden van de leerling. De specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen en de ondersteuningsbehoeften van het onderwijspersoneel en de ouders staan daarbij centraal.

Download HIER de voornaamste bepalingen over onderwijsbehoeften en zorgmaatregelen.