Welkom

Zet de stap

De directeur en leerkrachten van het Instituut Maria Koningin heten je van harte welkom. Fijn dat je met ons kennis wilt maken. De website geeft je een eerste indruk waar de school voor staat en wat je ervan kan verwachten. Nochtans kan enkel een persoonlijk gesprek met de directeur of een leerkracht je het juiste beeld geven. Aarzel niet, en zet de stap.

Secundair onderwijs

Instituut Maria Koningin volgt op het basisonderwijs en bereidt de leerling voor op verschillende soorten van hoger onderwijs en/of op de arbeidsmarkt. De visie op school en opvoeding steunt op een christelijke levensopvatting.

 • Eerste graad
 • Tweede graad:
  1. Biotechnische wetenschappen TSO
  2. Maatschappij- en welzijnswetenschappen TSO (D)
  3. Maatschappij en welzijn TSO (D/A)
  4. Zorg en welzijn (BSO)
 • Derde graad:
  1. Techniek-wetenschappen
  2. Sociale en technische wetenschappen
  3. Jeugd- en gehandicaptenzorg
  4. Verzorging - Kinderzorg - Thuis- en bejaardezorg/Zorgkundige

Identiteit

Ons onderwijskundig doel is om jongeren, volgens hun interesses en mogelijkheden, bagage mee te geven voor het ‘latere leven’, ofwel voor hogere studies ofwel voor de arbeidsmarkt.

Het opvoedkundige aspect richt zich op de vorming van de totale persoon waarbij we de jongeren begeleiden op weg naar volwassenheid.

We willen aan elke jongere maximale studie- en ontplooiingskansen geven, binnen de grenzen van het haalbare en het redelijke.

 

Lees het opvoedingsproject van de school.

Volg de school

IMK wil...

 • een lerende school zijn, waar leerlingen maximale leer- en groeikansen krijgen om hun talenten en mogelijkheden te ontwikkelen en om zich de aangeboden kennis, vaardigheden, competenties en attitudes eigen te maken,

 • een begeleidende school zijn, waar elke jongere terecht kan bij vak- en klasleerkrachten of bij de leerlingbegeleiding voor ondersteuning op studiegebied en op socio-emotioneel vlak,

 • een stimulerende school zijn, waarin jongeren uitgedaagd en aangemoedigd worden om binnen hun talenten, mogelijkheden en interesses hun schoolloopbaan actief te ontwikkelen,

 • een sociale school zijn, die een onderwijsgemeenschap vormt waarin men samen leert, samen-werkt en samen leeft en men gelijke kansen krijgt ongeacht de socio-economische of etnisch-culturele achtergrond,

 • een correcte school zijn, waar jongeren op positieve wijze gestuurd worden om bepaalde normen, waarden en grenzen te leren respecteren, in een veilige en warme schoolomgeving,

 • een christelijke school zijn, waarin ‘goed zijn’ en ‘goed doen’ beschouwd worden als wezenlijke opdrachten voor iedere mens.