Welkom

Zet de stap

De directeur en leerkrachten van het Instituut Maria Koningin heten je van harte welkom. Fijn dat je met ons kennis wilt maken. De website geeft je een eerste indruk waar de school voor staat en wat je ervan kan verwachten. Nochtans kan enkel een persoonlijk gesprek met de directeur of een leerkracht je het juiste beeld geven. Aarzel niet, en zet de stap.

Secundair onderwijs

Instituut Maria Koningin volgt op het basisonderwijs en bereidt de leerling voor op verschillende soorten van hoger onderwijs en/of op de arbeidsmarkt. De visie op school en opvoeding steunt op een christelijke levensopvatting.

 • Eerste graad
 • Tweede graad:
  1. Techniek-wetenschappen
  2. Sociale en technische wetenschappen
  3. Verzorging-voeding
 • Derde graad:
  1. Techniek-wetenschappen
  2. Sociale en technische wetenschappen
  3. Jeugd- en gehandicaptenzorg
  4. Verzorging - Kinderzorg - Thuis- en bejaardezorg/Zorgkundige

Identiteit

De domeinen ‘onderwijs’ en ‘opvoeding’ zijn vanzelfsprekende constanten in het project van elke school. Zo’n project is voortdurend in evolutie, samen met de hele samenleving. Het onderwijs wordt door de samenleving voortdurend voor nieuwe uitdagingen en opdrachten geplaatst, die opgenomen moeten worden in een onderwijskundig en pedagogisch kader.

Lees het opvoedingsproject van de school.

Volg de school

IMK wil...

 • een lerende school zijn, waar aan leerlingen een inspanning gevraagd wordt om zich de aangeboden kennis, vaardigheden, competenties en attitudes eigen te maken,
 • een begeleidende school zijn, waar jongeren terecht kunnen voor ondersteuning en begeleiding op socio-emotioneel vlak en op studiegebied
 • een stimulerende school zijn, waarin jongeren aangemoedigd zijn om binnen hun mogelijkheden en interesses hun schoolloopbaan actief te ontwikkelen,
 • een sociale school zijn, die aandacht heeft voor en kansen biedt aan elke persoon ongeacht zijn socio-economische of etnisch-culturele achtergrond,
 • een correcte school zijn, waar jongeren op een positieve wijze gestuurd worden om bepaalde normen, waarden en grenzen te leren respecteren,
 • een christelijke school zijn, waarin ‘goed zijn’ en ‘goed doen’ beschouwd worden als wezenlijke opdrachten voor iedere mens