Overzicht FAQ: veelgestelde vragen over het aanmelden en inschrijven voor 1A en 1B in IMK, voor schooljaar 2023-2024

Hieronder geven we een antwoord op een aantal veelgestelde vragen rond aanmelden en inschrijven, voor het eerste leerjaar A en het eerste leerjaar B in IMK, Instituut Maria Koningin in Dilsen-Stokkem.

Heb je toch nog een andere vraag?  Stel ze via de Helpdesk op deze website, dan nemen wij contact met je op.

Verder bent u welkom op de Aanmeldingsavond in IMK (Rijksweg 168, Lanklaar), op maandag 17 april 2023 (18 – 20 u). We beantwoorden uw vragen of helpen u met het aanmelden van uw zoon/dochter.

Aanmelden voor 1A en 1B

Waarom moet ik mijn kind eerst aanmelden om hem/haar te kunnen inschrijven in IMK?

Niet alle secundaire scholen hebben voldoende plaatsen om elk kind dat er naar school wenst te gaan, ook in te schrijven. Omdat IMK een kleine school is die haar kleinschaligheid en onderwijskwaliteit wil bewaken (vb. geen te grote klassen inrichten), werkt de school met het digitaal aanmeldingssysteem dat de Vlaamse overheid organiseert. Dat is verplicht wanneer een school maar een beperkt aantal plaatsen heeft in 1A en 1B. Door je aan te melden, maak je kenbaar dat je graag één van die plaatsen voor je kind wil.

IMK heeft maximum 60 plaatsen in 1A en maximum 14 plaatsen in 1B.

Is aanmelden hetzelfde als inschrijven?

Nee, met de aanmelding maak je kenbaar dat je je kind graag wil inschrijven in die bepaalde school. Krijgt je kind na de aanmelding een plek toegewezen in een school (een ‘ticket’), dan moet je het ook nog inschrijven in die school. Pas dan is de inschrijving van je kind helemaal in orde.

Let op: controleer nauwgezet de gegevens die je ingeeft bij het aanmelden, zoals de spelling van de naam van je kind. Noteer de gegevens zoals ze op de officiële documenten staan.

Moet ik mijn kind eerst aanmelden of kan ik ook gewoon inschrijven bij IMK?

Ja, als je het meeste kans wil hebben dat je kind een plaats heeft op IMK (in 1A of 1B), dan meld je hem/haar best aan.

Als je niet aanmeldt, moet je afwachten of er nog vrije plaatsen over zijn, omdat de plaatsen eerst worden toegewezen aan de kinderen die zich hebben aangemeld. Het is dus mogelijk dat de school geen plaatsen meer heeft en volzet is.

Als je niet hebt aangemeld, kan je je zoon/dochter vanaf 16 mei 2023 online inschrijven voor de plaatsen die eventueel nog over zijn.

Voor welke school meld ik me aan via dit aanmeldingssysteem van IMK?

IMK is de enige secundaire school in deze regio die aanmeldt. Dat wil zeggen dat je je hier, via de website van IMK, alléén voor IMK kan aanmelden.

Wanneer moet ik aanmelden? Hiervoor werd een bepaalde periode vastgelegd!

Dit moet gebeuren binnen de vastgelegde periode, nl. van 27 maart (9 uur) tot en met 21 april 2023 (16 uur). De dag of het uur waarop je aanmeldt, is niet van belang zolang het maar binnen die periode gebeurt. Ook als je kind recht op voorrang heeft, moet hij/zij dan aanmelden.

Tip: Neem rustig de tijd om aan te melden maar wacht niet tot de laatste dag, je weet maar nooit dat iets niet lukt zoals gepland. 

Hoe groot is de kans dat mijn kind een plaats zal hebben in IMK?

Ook al werkt IMK via dit aanmeldingssysteem, voor 1A is de kans heel groot dat uw kind een plaats zal hebben, omdat hier de maximale capaciteit vrij hoog gelegd werd, nl. op 60 leerlingen.

Voor een inschrijving in 1B is de kans groter dat niet elke aangemelde leerling een plaats zal hebben. Hier ligt het maximum aantal leerling op 14.

Voor welke leerjaren moet er aangemeld worden bij IMK?

Alleen leerlingen die de overstap maken van het basis naar het secundair onderwijs en zich willen inschrijven in het eerste leerjaar A (1A) of in het eerste leerjaar B (1B) in IMK, moeten eerst aanmelden in onze school.

Wil je bij IMK inschrijven voor het 2e tot en met het 7e jaar, dan kan je rechtstreeks inschrijven, via de website van de school, vanaf einde juni 2023. Voor deze leerjaren is eerst aanmelden niet nodig.

Wat heb ik nodig om aan te melden?

Het rijksregisternummer van je kind, een computer met internet.

Waar vind ik het rijksregisternummer van mijn kind?

Het rijksregisternummer staat op de eID, ISI+kaart of op het briefje van de mutualiteit. Het begint met de omgekeerde geboortedatum van je kind. Het nummer bestaat uit 11 cijfers.

Mijn kind heeft geen rijksregisternummer. Wat moet ik nu doen om te kunnen aanmelden?

Als je kind geen rijksregisternummer heeft,

 • meld je dit via de Helpdesk op de website. We nemen dan contact met u op,
 • kom je naar de ‘aanmeldingsavond’ op 17/04/2023, (18 u tot 20 u), in IMK (Rijksweg 168, Lanklaar). We melden dan samen met u uw kind aan.

Het lukt niet om mijn kind aan te melden. Ik heb geen computer of internet. Wat nu?

 • Op maandagavond 17 april 2023 organiseert de school een ‘aanmeldingsavond’, van 18 u tot 20 u. Je kan dan op school (IMK, Rijksweg 168, Lanklaar) terecht. We melden dan samen met u uw kind aan.
 • Stel uw vraag via de Helpdesk op de website. We nemen dan contact met u op.

Wat als ik tijdens het aanmelden nog niet over alle gegevens beschik of me vergist heb? Kan ik mijn gegevens nog wijzigen nadat ik aangemeld heb?

Je kan je gegevens aanvullen of wijzigen gedurende de volledige aanmeldingsperiode, dus van 27 maart 2023 (9 uur) tot en met 21 april 2023 (16 uur).

Bij je eerste aanmelding kies je een wachtwoord en gebruikersnaam. Bewaar deze goed. Je hebt ze nodig als je je gegevens wil nakijken of veranderen of als je het resultaat van de aanmelding wil bekijken (vanaf 12 mei 2023).

Let op: controleer nauwgezet de gegeven die je ingeeft zoals de spelling van de naam. Noteer de gegevens zoals ze op de identiteitskaart van het kind staan.

Broers en zussen van kinderen die al ingeschreven zijn bij IMK hebben voorrang.
Geldt dit ook voor halfbroers en halfzussen en voor stiefbroers- en stiefzussen?

Ja, kinderen die deel uitmaken van ‘dezelfde leefentiteit’ (op het moment van de inschrijving), hebben een voorrangsrecht.

Met kinderen van ‘dezelfde leefentiteit’ wordt bedoeld:

 1. broers en zussen, met twee gemeenschappelijke ouders, die al dan niet op hetzelfde adres wonen.
 2. halfbroers en halfzussen, met één gemeenschappelijke ouder, die al dan niet op hetzelfde adres wonen.
 3. kinderen die eenzelfde domicilie of voornaamste verblijfplaats hebben, maar geen gemeenschappelijke ouder(s) hebben (vb. stiefbroers en -zussen)

Let op: Deze leerlingen hebben absolute voorrang en kunnen niet geweigerd worden wegens capaciteitstekort (=vol) als ze zich inschrijven in de school.

Maar om van deze voorrang te kunnen genieten moeten ze wel ook online aanmelden en de voorrang aanduiden, in de aanmeldingsperiode.
Meld je je kind niet aan in die periode? Dan verlies je je voorrangsrecht en kan inschrijven pas vanaf 16 mei 2023 (9 uur), indien er nog vrije plaatsen in de school over zijn.

Wat gebeurt er als ik mijn kind niet op tijd heb aangemeld?

Als je je kind niet aanmeldt tussen 27 maart (9 uur) en 21 april 2023 (16 uur) dan kan je je kind vanaf 16 mei 2023 (9 uur) rechtstreeks inschrijven, maar alleen als er nog vrije plaatsen over zijn. De plaatsen worden eerst toegewezen aan kinderen die zijn aangemeld.

Wil het kind naar dezelfde school als broer/zus of waar één van de ouders werkt en je hebt het niet op tijd aangemeld of je hebt de voorrang niet aangeduid, dan verliest het kind zijn voorrangsrecht en kan inschrijven pas vanaf 16 mei 2023 (9 uur), indien er nog vrije plaatsen in de school over zijn.

Hoe werken de vrije inschrijvingen?

Nadat de plaatsen zijn toegekend aan de leerlingen die aangemeld hebben, wordt het aantal nog vrije plaatsen in 1A en 1B op de website gepubliceerd (na 12 mei 2023).

Elke leerling kan zich voor deze resterende vrije plaatsen inschrijven vanaf 16 mei 2023 (9 uur). Op de website van de school lees je hoe je kan inschrijven.
Deze vrije inschrijvingen verlopen chronologisch (naar tijdsvolgorde). Is de maximale capaciteit bereikt en zijn er geen vrije plaatsen meer, dan ontvang je een weigeringsdocument (= mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving). Je komt dan op de reservelijst.

Ordenen en toewijzen van de plaatsen aan de leerlingen die aangemeld hebben

Hoeveel plaatsen zijn er in het eerste leerjaar van IMK?

In 1A zijn er 60 plaatsen.

In 1B zijn er 14 plaatsen.

Hoe worden de aangemelde leerlingen geordend en toegewezen?

Elk kind dat zich aanmeldt krijgt een nummer toegewezen. Indien er zich meer leerlingen aanmelden dan er plaatsen zijn, dan zal een computersysteem een keuze maken, op basis van het criterium ‘toeval’.

De school gebruikt het aanmeldingssysteem van de Vlaamse overheid dat de objectiviteit van het ordeningscriterium ‘toeval’ waarborgt.

De leerlingen die door het computersysteem gunstig gerangschikt zijn, krijgen een ‘ticket of toewijzing’ om zich in te schrijven. De leerlingen die ongunstig gerangschikt zijn, krijgen een weigering. Kinderen die recht op voorrang hebben, krijgen eerst een plaats toegewezen, indien ze correct aangemeld werden.

Welke kinderen hebben voorrang bij het ordenen en toewijzen?

De overheid heeft bepaald dat er voorrangsgroepen zijn:

 • Kinderen met een broer of zus die al ingeschreven is in IMK. Zij hebben absolute voorrang, op voorwaarde dat ze zich aanmelden tussen 27 maart 2023 (9 u) en 21 april 2023 (16 u) en ze de voorrang waar ze recht op hebben, correct aanduiden.
 • Kinderen van personeelsleden van de school. Voor deze groep geldt absolute voorrang in de school waar deze ouders tewerkgesteld zijn, op voorwaarde dat ze zich aanmelden tussen 27 maart 2023 (9 u) en 21 april 2023 (16 u) en ze de voorrang waar ze recht op hebben aanduiden.

Hoe werkt de voorrang voor de broers/zussen en wie kan ervan genieten?

Broer en zus zijn, is meer dan dezelfde ouders hebben. Volgende mogelijkheden kunnen voorkomen:

 • broers en zussen, met twee gemeenschappelijke ouders, die al dan niet op hetzelfde adres wonen.
 • halfbroers en halfzussen, met één gemeenschappelijke ouder, die al dan niet op hetzelfde adres wonen.
 • kinderen die éénzelfde domicilie of voornaamste verblijfplaats hebben, maar geen gemeenschappelijke ouder(s) hebben (vb. stiefbroers en -zussen)

Let op: Deze leerlingen hebben absolute voorrang en kunnen niet geweigerd worden wegens capaciteitstekort (= vol) als ze zich inschrijven in de school.
Maar om van deze voorrang te kunnen genieten moeten ze wel ook online aanmelden en de voorrang aanduiden, in de aanmeldingsperiode.
Meld je je kind niet aan in die periode? Dan verlies je je voorrangsrecht en kan inschrijven pas vanaf 16 mei 2023 (9 uur), indien er nog vrije plaatsen in de school over zijn.

Hoe werkt de voorrang van kinderen van personeelsleden en wie kan ervan genieten?

Op het ogenblik van de inschrijving moet je een arbeidscontract hebben van meer dan 104 dagen in die school. Je hoeft daarom nog geen 104 dagen gewerkt te hebben op het moment van inschrijving. De voorrang geldt voor alle personeelsleden van een school ongeacht hun functie. Dit kan bijvoorbeeld een leerkracht, onderhoudspersoneel of een administratief medewerker zijn. Ook de aard van het contract met de school (bijvoorbeeld voltijds of deeltijds) is van geen belang om voorrang te krijgen.

Volgende personeelsleden komen in aanmerking:

 1. Personeelsleden als vermeld in artikel 2 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs en in artikel 4 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, voor zover ze geaffecteerd zijn aan of aangesteld zijn in een school.
 2. Personeelsleden die via een arbeidsovereenkomst werden aangeworven door een schoolbestuur en tewerkgesteld worden in de school.
 3. Personeelsleden die geaffecteerd zijn aan een school maar tijdelijk aangesteld/tewerkgesteld zijn in een andere school, kunnen in beide scholen van de voorrangsregeling gebruik maken.

Let op: Deze leerlingen hebben absolute voorrang en kunnen niet geweigerd worden wegens capaciteitstekort (= vol) als ze zich inschrijven in de school.
Maar om van deze voorrang te kunnen genieten moeten ze wel ook online aanmelden en de voorrang aanduiden, in de aanmeldingsperiode.
Meld je je kind niet aan in die periode? Dan verlies je je voorrangsrecht en kan inschrijven pas vanaf 16 mei 2023 (9 uur), indien er nog vrije plaatsen in de school over zijn.

Wanneer krijg ik geen toewijzing of ‘ticket’ voor een plaats in deze school?

Elke leerling die correct aangemeld werd, krijgt gegarandeerd een plaats als er minder aanmeldingen dan vrije plaatsen zijn. Iedereen wordt dan gunstig gerangschikt en kan zich daarna inschrijven. Die kans is, voor inschrijvingen in 1A, vrij groot aangezien het maximaal aantal leerlingen vrij hoog gelegd werd, nl. op 60 leerlingen. Voor 1B is de kans dat je kind geen ‘ticket’ krijgt groter, omdat er slechts 14 plaatsen zijn.

Als er meer aanmeldingen zijn dan vrije plaatsen in het leerjaar dat je kiest, bestaat de kans dat je ‘niet toegewezen’ wordt. Een computeralgoritme zal dit op basis van ‘toeval’ bepalen. Wie gunstig wordt gerangschikt (= binnen de vrije plaatsen) wordt ‘toegewezen’ (= krijgt een ‘ticket’) en kan zich in IMK inschrijven. De ongunstig gerangschikte leerlingen komen op de wachtlijst (weigeringslijst) van de school.

De ordening gebeurt op basis van toeval, door het computersysteem van de Vlaamse overheid.

Resultaten

Wanneer weet ik of mijn kind een plaats krijgt in IMK?

Je ontvangt ten laatste op 12 mei 2023 (uiterlijk om 16 u) een e-mail met het resultaat van de aanmelding. Tussen het versturen van de eerste en de laatste mail kan een aantal uren verschil zitten.

Vanaf 12 mei 2023 vind je het resultaat ook terug in je dossier op het aanmeldingsplatform. Hiervoor log je in met je gebruikersnaam en wachtwoord.

Wat is een weigering?

Je ontvangt via e-mail een weigeringsdocument (mededeling van weigering) van de school waarvoor je je kind hebt aangemeld indien er (voorlopig) geen vrije plaats meer is. Je kind komt automatisch op de wachtlijst te staan. Je hoeft niet langs te gaan bij de school.

Een weigeringsdocument is een objectief bewijs van je plaats op de wachtlijst (weigeringslijst) van een school. Als er in IMK een plaats vrijkomt en je kind staat op dat moment bovenaan die lijst, dan neemt de school contact met je op. De chronologie onder de geweigerde leerlingen blijft behouden tot en met de vijfde schooldag van oktober van het nieuwe schooljaar (6 oktober 2023).

Mijn kind heeft geen plaats toegewezen gekregen hoewel ik de procedure gevolgd heb, kan ik hiertegen protest aantekenen?

Als iemand geen toewijzing krijgt dan betekent dit dat hij/zij op de wachtlijst (weigeringslijst) staat. Als je wil informeren hoe dit komt en wat je kan doen, kan je terecht bij het infopunt van de school: stel je vraag via de Helpdesk op de website.

Praktische vragen

Ik heb twee kinderen. Wat als ze niet allebei een plaats toegewezen krijgen in IMK?

Bij het aanmelden kunnen verschillende kinderen uit eenzelfde leefentiteit niet gekoppeld worden. Elk kind wordt afzonderlijk geordend.

De afspraak voor IMK is dat broers en zussen die een plaats willen in het eerste leerjaar in deze school, niet uiteen gehaald zullen worden. Als het ene kind wel een plek kreeg toegewezen, dan zal de school beide kinderen inschrijven.

Kan ik mijn kind meerdere keren aanmelden om meer kans te maken op een plaats?

Neen. Elk kind kan maximaal één keer geregistreerd worden in het aanmeldingssysteem.

Mijn kind moet het eerste leerjaar overzitten. Moet ik het dan ook aanmelden?

Als je kind het eerste leerjaar overzit bij IMK, moet het niet aangemeld worden. Je kind is immers al ingeschreven in IMK. Bespreek dit met de school.
Wenst je kind het eerste leerjaar over te zitten in een andere school, dan moet het de daar geldende regels van inschrijven volgen en eventueel wel in die school aanmelden.

Kan ik aanmelden voor zowel 1A als voor 1B? Kan ik een aanmelding later nog ‘omzetten’ (van 1A naar 1B of van 1B naar 1A)?

Voor sommige leerlingen is het niet evident om in maart-april al te weten of hij/zij een getuigschrift van het basisonderwijs zal halen. Vraag zeker vooraf advies aan de basisschool en aan het CLB. Zij kunnen je helpen deze keuze te bepalen.

Leerlingen die het getuigschrift basisonderwijs halen, schrijven in principe in in 1A. (In bepaalde omstandigheden kan je ook met een getuigschrift inschrijven voor 1B. Neem contact om met het CLB voor meer info.)

Leerlingen die het getuigschrift basisonderwijs niet krijgen, moeten naar 1B.

Het is mogelijk om aan te melden voor zowel 1A als 1B, maar we raden aan dit enkel te doen als er nog geen zekerheid is over het al dan niet behalen van het getuigschrift basisonderwijs, want met een dubbele aanmelding houd je ook dubbele plaatsen bezet.

Ingeval je je kind zowel voor 1A als voor 1B wil aanmelden, ga je als volgt te werk:

 • Meld je kind aan voor 1B via het aanmeldingssysteem, met het rijksregisternummer
 • Neem contact op met de school via de Helpdesk en stel je vraag. De school zal contact met je opnemen om ook aan te melden voor 1A.

Heb je je kind aangemeld voor 1A, maar blijkt daarna dat het naar 1B dient te gaan, dan kan de aanmelding voor 1A niet ‘omgezet’ worden naar een aanmelding voor 1B. Dat geldt ook voor de omgekeerde situatie (een ‘omzetting’ van 1B naar 1A).

Mijn kind heeft een ‘verslag’ voor het buitengewoon onderwijs. Moet ik ook aanmelden als ik wil dat mijn kind naar het gewoon secundair onderwijs gaat?

Als je kind een ‘verslag’ heeft gekregen, kan je kiezen voor het gewoon of het buitengewoon onderwijs. Er moet dezelfde procedure gevolgd worden van aanmelden.

Hoe moet je aanmelden als je niet overeenkomt met de andere ouder over de schoolkeuze?

Er kan per kind maar één aanmeldingsdossier aangemaakt worden. Ouders maken onderlinge afspraken vooraleer ze aanmelden. De  ouder die aanmeldt / inschrijft verklaart t.o.v. de school in toepassing van de artikels 373 en 374 van het Burgerlijk Wetboek te handelen met de instemming van de andere ouder.

De school komt er niet in tussen indien ouders geen onderlinge overeenstemming inzake de schoolkeuze van hun kind bereiken.

Wat is een uitzonderlijke situatie en hoe kan ik dit inroepen voor mijn kind?

Een uitzonderlijk situatie is een geval waarbij de betrokkene voor een specifieke school waarvoor hij aanmeldt, een bijzondere situatie inroept die alleen van toepassing is op de leerling in kwestie in die school en waarbij die inschrijving de enige mogelijkheid is om toegang tot onderwijs te garanderen.

Je kan een vraag over een erkenning van een uitzonderlijke situatie indienen bij de ombudsdienst Inschrijvingen.

Wanneer kan ik de ombudsdienst contacteren?

De ombudsdienst inschrijvingen staat in voor de eerstelijnsbehandeling van

 • klachten of vaststellingen over technische fouten of zuiver materiële vergissingen tijdens de aanmeldingsprocedure of de toewijzing van leerlingen
 • vragen over een erkenning van een uitzonderlijke situatie

Een klacht, vaststelling of vraag, zoals hierboven bedoeld, wordt aan de school medegedeeld via het contactformulier op de helpdesk van de website.