Inschrijvingen 2023 – 2024

Inschrijven voor het tweede tot het zevende jaar blijft hetzelfde als de vorige jaren. Leerlingen die reeds vorig jaar op onze school zaten, behouden voorrang en dienen zich niet opnieuw in te schrijven. De inschrijvingsformulieren komen vanaf eind juni online.

Vanaf schooljaar 2023-2024 gelden er nieuwe inschrijvingsregels voor inschrijvingen in 1A en 1B.
Je moet je kind eerst digitaal aanmelden voor je kan inschrijven.

Digitaal aanmelden betekent dat de ouders eerst kenbaar maken dat ze een plaats voor hun zoon/dochter wensen in onze school. We werken met het Vlaams digitaal aanmeldingssyteem. Omdat we de enige secundaire school in deze LOP-regio (Lokaal Overleg Platvorm) zijn die aanmeldt, kan hier alleen voor IMK gekozen worden.

Een kind inschrijven in onze school houdt in dat er een plaats vrij is in de school en dat je als ouder akkoord gaat met het pedagogisch project en het schoolreglement van de school.

Waarom organiseren wij een aanmeldingsprocedure?

Omdat onze school zowel haar kleinschaligheid als haar onderwijskwaliteit wil bewaken, werd er een maximale capaciteit vastgelegd: voor 1A op 60 leerlingen, voor 1B op 14 leerlingen. Het aanmeldsysteem zorgt er voor dat iedereen evenveel kans krijgt om zijn kind in onze school in te schrijven.
Scholen die geen maximumcapaciteit bepalen, moeten alle leerlingen inschrijven die zich aandienen tot en met einde juni 2024, hetgeen in aantallen een onvoorspelbaar gegeven is.

Tijdslijn

Wie meldt aan?

Alle kinderen die starten in een secundaire school in 1A of 1B, ook broers, zussen en kinderen van personeel.
1A is bestemd voor leerlingen die een getuigschrift basisonderwijs ontvangen.
1B is bestemd voor leerlingen die geen getuigschrift basisonderwijs ontvangen (onder bepaalde voorwaarden kunnen leerlingen die een getuigschrift basisonderwijs ontvangen naar 1B).
Weet je nog niet of je kind het getuigschrift basisonderwijs zal ontvangen, contacteer dan de basisschool of het CLB.

Je meldt aan vanaf 27 maart 2023 (9u00) tot en met 21 april 2023 (16u00) via de website: 
https://imkdilsen-stokkemso.aanmelden.vlaanderen/ .
Wat heb je nodig om aan te melden?

 • Een computer met internet en een e-mailadres.
 • Naam, voornaam, geboortedatum en adres van je kind.
 • Het rijksregisternummer van je kind (11 cijfers). Dit vind je op:
  • de kids-ID
  • de isi+-kaart
  • een klever van het ziekenfonds 
 • Indien je kind recht heeft op voorrang: het rijksregisternummer van het kind/personeelslid dat de voorrang genereert.

Stappenplan

1. Account aanmaken

 • Je surft naar https://imkdilsen-stokkemso.aanmelden.vlaanderen/.
 • Je klikt op ‘aanmelden’ op de startpagina.
 • Je kiest: ‘ik heb geen account’.
 • Je registreert je voornaam en naam, telefoon- of GSM-nummer, e-mailadres en wachtwoord.
 • Je ontvangt een e-mail en bevestigt je account via de link in de mail.​​

2. Kind aanmelden

 • Je surft naar https://imkdilsen-stokkemso.aanmelden.vlaanderen/
 • Je klikt op ‘aanmelden’ op de startpagina.
 • Je kiest: ‘ik heb een account’ en je logt in.
 • Je geeft de gegevens op van je kind.
 • Je geeft je schoolkeuze op. Omdat we de enige secundaire school in deze LOP-regio zijn die aanmeldt, kan hier alleen voor IMK gekozen
 • Je ontvangt onmiddellijk een e-mail ter bevestiging (controleer ook je ongewenste e-mails).
 • Je controleert de gegevens van deze e-mail op eventuele fouten.

3. Mail 

 • Je ontvangt een e-mail op 12/05/2023 met het resultaat van je toewijzing.
 • In deze e-mail staan de instructies om in te schrijven in de school.​ ​

4. Inschrijven

 • Je volgt de instructies van de school om de inschrijving te realiseren………….

Via deze link kan je een filmpje bekijken van het stappenplan : https://youtu.be/3pMZDYAekDM

Ordening en toewijzing

Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld?

Het computersysteem van de Vlaamse overheid zal een keuze maken, op basis van het criterium ’toeval’.  

Er zijn 2 resultaten mogelijk:

 1. Je krijgt een toewijzing en je mag inschrijven in onze school.
 2. Je hebt geen toewijzing. Je staat op de wachtlijst en je kan jouw dossier opvolgen via de website.

Voorrangsgroepen

 • Broers en zussen van leerlingen die nu ingeschreven zijn in onze school. Ook stiefbroers en -zussen, halfbroers en -zussen of andere kinderen die op hetzelfde adres gedomiciliëerd zijn of hun hoofdverblijfplaats op hetzelfde adres hebben.
 • Kinderen van personeel van onze school.

Hulp nodig?

Op maandagavond 17 april (18-20u), organiseren wij in de school een ‘aanmeldingsavond’ om ouders te helpen met hun vragen, het aanmelden, enz…

Wat als ik niet heb aangemeld tijdens de aanmeldperiode?

De vrije inschrijvingen starten op 16 mei 2023 (9u00).

 • Heeft de school vrije plaatsen? Je kan je kind inschrijven.
 • Heeft de school geen vrije plaatsen? Je kind wordt op de wachtlijst geplaatst.

Wacht dus niet en meld zeker aan!