Aanmelden 1B

Omdat IMK zowel haar kleinschaligheid als haar onderwijskwaliteit wil bewaken, werd het maximaal aantal leerlingen voor schooljaar 2024-2025 voor 1B beperkt tot 15 leerlingen.
Voor 1A leggen we GEEN maximum aantal leerlingen vast. Inschrijven kan vanaf 14 mei 9u.

Als je kind is aangemeld en een plaats toegewezen kreeg, is het niet automatisch ingeschreven! Je moet je zoon/dochter ook nog effectief inschrijven, binnen een bepaalde periode. Dit zodat de inschrijving definitief in orde is.
Een kind inschrijven in onze school houdt in dat er een plaats vrij is in de school en dat je als ouder akkoord gaat met het pedagogisch project en het schoolreglement van de school.

Tijdslijn aanmeldingsprocedure

Wie meldt aan?

Alle kinderen die starten in een secundaire school in 1B, ook broers, zussen en kinderen van personeel.

1B is bestemd voor leerlingen die geen getuigschrift basisonderwijs ontvangen (onder bepaalde voorwaarden kunnen leerlingen die een getuigschrift basisonderwijs ontvangen naar 1B).
Weet je nog niet of je kind het getuigschrift basisonderwijs zal ontvangen, contacteer dan de basisschool of het CLB.

Je meldt aan vanaf 25 maart 2024 (9u00) tot en met 19 april 2024 (16u00) via de website: 
https://lopdilsen-stokkemmaasmechelenso.aanmelden.vlaanderen/Dashboard

Hoe aanmelden op de website ?

Wat heb je nodig om je kind aan te melden?

 • Naam, voornaam, geboortedatum en adres van je kind.
 • Het rijksregisternummer van je kind (11 cijfers). Dit vind je op:
  • de kids-ID
  • de isi+-kaart
  • een klever van het ziekenfonds 
 • Indien je kind recht heeft op voorrang: het rijksregisternummer van het kind/personeelslid dat de voorrang genereert.

Stappenplan

1. Account aanmaken (niet nodig indien je via itsme, eID of beveiligingscode kan inloggen)

2. Kind aanmelden

 • Je surft naar https://lopdilsen-stokkemmaasmechelenso.aanmelden.vlaanderen/Dashboard
 • Je klikt op ‘aanmelden’ op de startpagina.
 • Je kiest: ‘ik heb een account’ en je logt in.
 • Je geeft de gegevens op van je kind.
 • Je geeft je schoolkeuze op. Omdat we de enige secundaire school in deze LOP-regio zijn die aanmeldt, kan hier alleen voor IMK gekozen
 • Je ontvangt onmiddellijk een e-mail ter bevestiging (controleer ook je ongewenste e-mails).
 • Je controleert de gegevens van deze e-mail op eventuele fouten.

3. Mail 

 • Je ontvangt een e-mail op 13/05/2024 met het resultaat van je toewijzing.
 • In deze e-mail staan de instructies om in te schrijven in de school.​ ​

4. Inschrijven

 • Je volgt de instructies van de school om de inschrijving te realiseren………….

Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld?

Het computersysteem van de Vlaamse overheid zal een keuze maken, op basis van het criterium ’toeval’.  

Er zijn 2 resultaten mogelijk:

 1. Je krijgt een toewijzing en je mag inschrijven in onze school.
 2. Je hebt geen toewijzing. Je staat op de wachtlijst en je kan jouw dossier opvolgen via de website.

Voorrangsgroepen

 • Broers en zussen van leerlingen die nu ingeschreven zijn in onze school. Ook stiefbroers en -zussen, halfbroers en -zussen of andere kinderen die op hetzelfde adres gedomiciliëerd zijn of hun hoofdverblijfplaats op hetzelfde adres hebben.
 • Kinderen van personeel van onze school.

Hulp nodig?

Bekijk eerst het overzicht met veel gestelde vragen en antwoorden in onze FAQ-lijst.

Op maandagavond 15 april (18-20u), organiseren wij in de school een ‘aanmeldingsavond’ om ouders te helpen met hun vragen, het aanmelden, enz…

Wat als ik niet heb aangemeld tijdens de aanmeldperiode?

De vrije inschrijvingen starten op 14 mei 2024 (9u00).

 • Heeft de school vrije plaatsen? Je kan je kind inschrijven.
 • Heeft de school geen vrije plaatsen? Je kind wordt op de wachtlijst geplaatst.

Wacht dus niet en meld zeker aan! 

Ombudsdienst Inschrijvingen (ODI)

Indien u een klacht heeft over de aanmeldprocedure of een erkenning vraagt van een uitzonderlijke situatie, dan kan u deze richten aan de Ombudsdienst inschrijvingen via Greet.Meermans@instituutmariakoningin.be.

Reglement van Orde Ombudsdienst Inschrijvingen