Openbaar vervoer

Afwezigheidsattesten

Laptop

Voor de aankoop van de laptops werken we samen met Signpost, een gevestigde waarde in de ondersteuning van BYOD voor scholen. De firma verzorgt voor onze school de bestelling en uitlevering van de laptops.
De koopovereenkomst/huurovereenkomst is een overeenkomst tussen de leerling/ouder en Signpost.

U heeft de mogelijkheid tot aankoop (= volledige bedrag wordt betaald bij aankoop) of huurkoop (= een vast maandelijks bedrag gedurende 4 jaar + een huurwaarborg)

Bovenop de aankoop van een toestel, wordt een uitgebreide garantie en service aangeleverd. Voor meer informatie klikt u op de knop ‘Flyer Signpost’ en het stappenplan.

Hoe kun je de laptop bestellen?

Schoolboeken

Het bestellen van de schoolboeken is eenvoudig en kan u volledig zelf doen. De school is hiervoor sinds schooljaar 2023-2024 een samenwerking aangegaan met Studieshop. Meer informatie vindt u terug onder de knop ‘Flyer Studieshop’ en het bijhorende stappenplan.

We raden aan om niet te wachten met het bestellen van de boeken. Bij vragen kan u altijd terecht via mail op info@instituutmariakoningin.be , telefonisch in Rotem (089/793468) of in Lanklaar (089/756084).

Reglement

Het is belangrijk dat je op de hoogte bent van het schoolreglement. De akkoordverklaring is niet vrijblijvend, het houdt vanwege de ouders een engagement in. Je handtekening onder de akkoordverklaring is dan ook een engagementsverklaring.

Wie is wie?

Schoolbestuur

vzw K.S.O. van de Zusters van de Voorzienigheid

Directie
 • Directeur: Mevr. Katrien Kerkhofs
 • Adjunct-directeur: Mevr. Katelijn Hermans
TAC – Preventieadviseur
 • Mevr. Sylvia van Oijen
Coördinatoren
 • Pedagogisch coördinator tweede en derde graad: dhr. Arne Verheyen
 • Pedagogische (zorg)coördinator eerste graad: mevr. Eveline Troubleyn
 • ICT-coördinator: mevr. Greet Meermans
 • Stage Jeugd- en gehandicaptenzorg: mevr. Anouk Haldermans
 • Stage Verzorging: mevr. Petra Schouteden
Leerlingenbegeleiding
 • Mevr. Jos Luys (Lanklaar)
 • Mevr. Anouk Haldermans (Lanklaar)
 • Mevr. Evy Seerden (Lanklaar)
 • Mevr. Isabelle Commers (Lanklaar)
 • Mevr. Els Nouwen (Rotem)
 • Mevr. Caroline Lucas (Rotem)
Begeleidster stagiairs hogescholen
 • Mevr. Ann Dubin
Organigram
 • Download hier het organigram van de school.

Vademecum

Lessentabellen, inschrijvingsvoorwaarden, dagindeling, schoolbenodigdheden … allerlei praktische informatie over de schoolorganisatie en onze reglementen kan je terugvinden in het vademecum.

Onderwijsbehoeften en zorgcontinuüm

De school organiseert een leer-en opvoedingsomgeving aangepast aan de voortgang in de ontwikkeling van alle leerlingen. Ze structureert haar leerlingenzorg en werkt daarbij op een systematische, planmatige en transparante wijze samen met het CLB en de ouders.

Voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften doet de school gepaste en redelijke inspanning naargelang de noden van de leerling. De specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen en de ondersteuningsbehoeften van het onderwijspersoneel en de ouders staan daarbij centraal.