Lees meer in onze folders

In de eerste graad helpen wij je om de brug te slaan tussen het basisonderwijs en het secundair onderwijs.

  • De leerkrachten leren je omgaan met de nieuwe leerstof en een andere vorm van leren.
  • We stimuleren je om je talenten te ontwikkelen en om uitdagingen aan te gaan.
  • Via de talentverkenningen en de basisopties kan je jouw talenten ontwikkelen.

In het eerste leerjaar A en B volg je 4 talentverkenningen:

  • STEM-verkenner (Science, Technology, Engineering, Mathematics)
  • Digi-verkenner
  • Food-art verkenner
  • Podiumverkenner

In schooljaar 2020-2021 startten we met het ‘digisprong’-project. Dit houdt in dat alle leerlingen een laptop van de school in bruikleen krijgen. Lees meer over onze talentverkenningen en de digisprong in onze folders.