Inschrijvingen

Voor de inschrijvingen van het 1e jaar, voor 2022-2023 volgen we de tijdslijn, zoals voorgeschreven door het LOP.

De inschrijvingen gebeuren digitaal via de website. Deze zijn steeds onder voorbehoud (onder opschortende voorwaarden / niet-gerealiseerd) omwille van het moeten voldoen o.a. aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden, de capaciteit van de studierichting,….

De inschrijving is pas gerealiseerd nadat aan alle wettelijke voorwaarden voldaan werd. Indien u meer informatie of een afspraak voor een rondleiding wenst, kan u de school contacteren: tel. 089 / 75 60 84 of mail info@instituutmariakoningin.be

Inschrijven voor het tweede tot het zevende jaar kan vanaf 1 juli 2022 om 09:00 uur via onderstaande knop. Leerlingen die reeds vorig jaar op onze school zaten, behouden voorrang en dienen zich niet opnieuw in te schrijven.

Openingsdagen zomervakantie IMK Lanklaar: van 1 t.e.m. 8 juli en vanaf 16 augustus 2022. Tijdens de sluitingsperiode van de school worden de inschrijvingen niet opgevolgd en zal men geen bevestiging van inschrijving ontvangen. Er worden ook geen meldingen doorgestuurd indien men zich inschrijft op een reservelijst.

Klik op onderstaande knop en vul het formulier in om uw zoon/dochter in te schrijven:

STAP 1: Klik op onderstaande knop en vul het formulier in.

STAP 2: Voor een vlotte afhandeling van uw inschrijving, mag u onderstaand formulier printen en ingevuld meebrengen naar uw afspraak. Denk ook zeker aan identiteitskaart, eventueel getuigschrift lager onderwijs en kopie van het laatste rapport.

STAP 3: Boek via onderstaande knop uw inschrijvingsmoment om de inschrijving te voltooien.

Maximaal aantal leerlingen bepaald voor 2022-2023

Om kwaliteitsvol onderwijs te kunnen garanderen en om infrastructurele redenen, heeft het schoolbestuur de capaciteit voor het eerste leerjaar A vastgelegd op maximum 60 leerlingen. Voor het 1ste leerjaar B zijn dit maximum 14 leerlingen. Voor de studierichtingen in de B-stroom / BSO (2e tot en met het 7e leerjaar) werd een maximum aantal leerlingen per leerjaar vastgelegd.

Voor onderstaande studierichtingen werd het maximum aantal plaatsen als volgt bepaald:

Studierichting / leerjaarMaximum aantal llnAantal nog vrije plaatsen
1A60Nog 4 vrije plaatsen
1B14VOLZET
2B26VOLZET
3 Zorg en Welzijn20Nog 4 vrije plaatsen
4 Zorg en Welzijn13VOLZET
5 Verzorging18Nog 3 vrije plaatsen
6 Verzorging19Nog 1 vrije plaats
7 Thuis- en Bejaardenzorg/Zorgkundige14Nog 2 vrije plaatsen

Voor al onze andere (STEM en sociale) studierichtingen die niet vermeld worden in bovenstaande lijst, zijn er inschrijvingen mogelijk.

De toewijzing van de nog vrije plaatsen gebeurt in chronologische volgorde van inschrijven. Indien een studierichting volzet is, komt de leerling op de wachtlijst. Ouders en leerlingen worden hiervan op de hoogte gebracht.

De inschrijvingslijst wordt opgevolgd en regelmatig aangepast. Mogelijk komen er nog vrije plaatsen bij in de loop van de zomervakantie, op 1 september 2022 zijn de inschrijvingen definitief. (Let op: tussen 8 juli en 16 augustus worden de inschrijvingen niet opgevolgd.) Leerlingen die al ingeschreven zijn bij IMK, hebben een gegarandeerde schoolloopbaan: ook bij een eventuele wissel van structuuronderdeel blijven ze ingeschreven. Het is niet nodig dat zij zich online inschrijven.

Voor onze andere studierichtingen, die hierboven in de lijst niet vermeld worden (TSO), is er momenteel geen maximum aantal leerlingen bepaald.

Wettelijk bepaald

Een inschrijving is een belangrijke stap en daar horen een aantal wettelijke voorwaarden en bepalingen bij. Meer info vind je hier.

Intakeformulier

Het intakeformulier kan vooraf gedownload en ingevuld worden. Je kan het meebrengen voor een vlotte afhandeling van de inschrijving.

Aanwezigheid ouders

Als je minderjarig bent, kan je niet ingeschreven worden zonder het akkoord van je ouders. Minstens een van de ouders moet aanwezig zijn bij het intake- en inschrijvingsgesprek. Doorgaans ondertekenen beide ouders de akkoordverklaring met het opvoedingsproject en het schoolreglement.