Maatschappij- en welzijnswetenschappen

DOORSTROOM

RICHTING

Welke levensfasen doorloop je als mens? Waarom geven we toe aan groepsdruk? Hoe ethisch zijn sociale media? Heeft de mens een ziel? In de richtingsvakken filosofie, sociologie en psychologie onderzoek je deze vragen en werk je met verschillende theorieën en referentiekaders. Dit combineer je met een brede algemene en theoretische vorming. Binnen het project maatschappij en welzijn krijg je de ruimte om praktisch en toepassingsgericht aan de slag te gaan.

TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN

  • Het logische vervolg is de derde graad welzijnswetenschappen (doorstroom – domeingebonden).
  • Academische bachelor: o.a. Psychologie, Pedagogische wetenschappen, Logopedie en audiologie
  • Professionele bachelor: o.a. Lerarenopleiding, Sociaal-agogisch werk, Voedings- en dieetkunde, Ergotherapie, Gezinswetenschappen, Toegepaste psychologie …