Welzijnswetenschappen

DOORSTROOM

RICHTING

Welke factoren spelen een rol bij de vorming van je persoonlijkheid? Is een democratie wel een goede bestuursvorm? Hoe werkt ons rechtssysteem? Welke effecten hebben (sociale) media? Wat zijn redenen om het goede te doen en ethisch te kiezen? Wil je het antwoord weten op deze vragen, dan is de richting Welzijnswetenschappen perfect voor jou.

In deze richting bieden de vakken toegepaste sociale en gedragswetenschappen en filosofie je een theoretische en verruimende blik op diverse hedendaagse thema’s. Deze vakken combineer je met een brede algemene vorming om je optimaal voor te bereiden op studies in het hoger onderwijs.
Kritisch, inzichtelijk en sociaalwetenschappelijk denken en onderzoeken staan hierbij centraal. Bovendien maakt het Project Welzijnswetenschappen de theorie praktisch en toepassingsgericht, waardoor je je kennis en vaardigheden in de praktijk kunt brengen.

TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN

  • Academische bachelor: o.a. Psychologie, Pedagogische wetenschappen, Logopedie en audiologie
  • Professionele bachelor: o.a. Lerarenopleiding, Sociaal-agogisch werk, Voedings- en dieetkunde, Ergotherapie, Gezinswetenschappen, Toegepaste psychologie …